Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
 Vols canviar la mida? A  A  A
Et trobes a:  Portada > Pàgina Inici

notícies

 • Subvenció de la Diputació de TarragonaSubvenció de la Diputació de Tarragona,
  L'Ajuntament de Savallà del Comtat ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció de 4.485,50 € pel concepte: Millores al Cementiri Municipal, dins les bases per a la concessió de subvencions en equipaments i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural exercici 2017.
 • Pressupost per a l'exercici 2018,
  L’Ajuntament de Savallà del Comtat, reunit en Ple (Consell Obert) en data 22.09.2017, entre altres acords prengué el següent : L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2018.
 • Actualització de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a l’exercici 2018,
  El Ple (Consell Obert) de l’Ajuntament de Savallà del Comtat, en sessió de data vint-i-dos de setembre de 2017, entre altres acords va prendre el següent : Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents l’actualització de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).
 • Subvenció de la Diputació de TarragonaSubvenció de la Diputació de Tarragona,
  L'Ajuntament de Savallà del Comtat ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció de 5.194,59 € pel concepte: Aïllament i insonorització sala Local Social, dins les bases per a la concessió de subvencions en equipaments i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural exercici 2016.