Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
 Vols canviar la mida? A  A  A
Et trobes a:  Portada > Pàgina Inici

notícies

 • Subvenció de la Diputació de TarragonaSubvenció de la Diputació de Tarragona,
  L'Ajuntament de Savallà del Comtat ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció de 535,92 € pel concepte: Analítiques en xarxes publiques d’aigua, dins les bases per a la concessió de subvencions per actuacions de protección de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, Bases 2017.
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànicaImpost sobre vehicles de tracció mecànica,

  El Ple (Consell Obert) de l’Ajuntament de Savallà del Comtat, en sessió de data vint-i- dos de setembre de 2017, entre altres acords va prendre el següent : Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents l’actualització de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).

 • Presupost exercici 2018Presupost exercici 2018,
  El pressupost per a l'exercici de 2018, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball s’han exposat al públic, segons s'anuncia en el Butlletí Oficial de la Província número 196, de data 10.10.2017, i s’han aprovat definitivament en data 23.11.2017.
 • Subvenció de la Diputació de TarragonaSubvenció de la Diputació de Tarragona,
  L'Ajuntament de Savallà del Comtat ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció de 3.848,35 € pel concepte: Millora energètica de l’enllumenat, dins les bases per a la concessió de subvencions del programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) 2017.